Slovenské národné divadlo (SND)

Slovenské národné divadlo (SND) Zdroj: Depositphoto

Súčasná historická budova Slovenského národného divadla (SND) je postavená na mieste, kde už od roku 1776 stálo mestské divadlo, založené grófom Jurajom Csáky.

Architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer vytvorili návrhy na dnešnú budovu, ktorá bola otvorená v roku 1886. Tento eklektický architektonický skvost je len jedným z mnohých divadiel navrhnutých týmto úspešným duom. Ich dielo sa rozprestiera aj v mestách ako Sofia, Budapešť, Brno, Karlovy Vary, Zürich, Berlín a mnohé iné.

Bratislavské mestské divadlo pôvodne hostilo vystúpenia nemeckých a maďarských súborov, avšak od roku 1920 je domovom Slovenského národného divadla. Až do 50. rokov 20. storočia sa tu konali činoherné, operné aj baletné predstavenia.

S vytvorením stálej scény Činohry SND – Divadla Pavla Országha Hviezdoslava v roku 1955 sa historická budova stala exkluzívnym priestorom pre Operu a Balet SND. S pribúdajúcimi potrebami divadelnej prevádzky bola budova SND viackrát rekonštruovaná, najskôr v roku 1934 s vybudovaním nového technického zariadenia javiska, neskôr v rokoch 1949, kedy sa opravovali základy poškodené bombardovaním, a obnovovali sa hľadisko, foyer a salón na prvom poschodí.

Technické zariadenie z 30. rokov slúžilo dlho

Technické zariadenie z tridsiatych rokov slúžilo dlho po druhej svetovej vojne až do rozsiahlej rekonštrukcie v rokoch 1969 – 72. Táto rekonštrukcia zahŕňala výstavbu modernej prístavby v zadnej časti budovy na Komenského námestí. Vedúci technického odboru SND Vladimír Hazucha stál za konceptom, zatiaľ čo Ing. arch. Rajmund Hirth bol autorom projektu. Generálne stavebné práce prebral Stavoprojekt Bratislava, zakladania Hydroconsult Bratislava a scénickú technológiu vypracoval podnik Banské projekty Bratislava a Divadelná služba z Újezdu pri Brne. Realizácie stavby sa zúčastnilo viac ako 120 dodávateľov s Bratislavským stavebným podnikom v čele.

Budova je pamiatkovo chránená. Preto fasáda, interiér hľadiska, vstupný foyer a salón na prvom poschodí museli zostať zachované v pôvodnom štýle. Zmeny v hľadisku boli realizované v snahe o väčšie pohodlie divákov. To viedlo k zníženiu počtu sedadiel. Ďalšie priestory boli modernizované – vytvorila sa centrálna šatňa v suteréne, bufety na druhom poschodí a fajčiarne na prízemí a tretom poschodí. Priestory po oboch stranách javiska sa zmenili na šatne umelcov, sklad kostýmov, technické miestnosti a ladiarne.

Moderný prístavba obsahuje pracovne pre režisérov, dirigentov, inšpicientov, šatne, skúšobne a kancelárie vedenia Opery a Baletu SND. Pod prístavbou a pod Komenského námestím sa nachádzajú tri podzemné podlažia. Druhé poschodie slúži ako sklad dekorácií a na treťom poschodí sú dve veľké skúšobné sály baletu.

Slovenské národné divadlo (SND) Zdroj: Depositphoto
Slovenské národné divadlo (SND) Zdroj: Depositphoto