Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava

Prírodovedné múzeum SNM v Bratislave patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie múzeá na Slovensku. Zameriava sa na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, predovšetkým na území našej krajiny. Múzeum vlastní približne 2,5 milióna zbierkových predmetov, vďaka čomu sa radí medzi popredné európske prírodovedné múzeá.

Spoznajte krásy živej a neživej prírody

Návštevníci majú možnosť obdivovať mineralogické zbierky zo slovenských a svetových lokalít, ale aj nahliadnuť do geologickej minulosti Zeme prostredníctvom skamenelín. Všetky pracoviská múzea sa nachádzajú v sídelnej budove SNM na nábreží Dunaja. Časť zbierok je inštalovaná v troch stálych expozíciách – Klenoty Zeme, Zázrak prírody I. – Biodiverzita Zeme a Zázrak prírody II. – Biodiverzita Slovenska.

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava
Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava

Klenoty Zeme – obdivujte krásu minerálov a drahých kameňov

Mineralogická expozícia Klenoty Zeme predstavuje viac ako 700 druhov minerálov prostredníctvom 1100 vzoriek. Nájdete tu exponáty zo slovenských aj zahraničných lokalít. Pozornosť pútajú najmä reprezentačné vzorky charakteristických minerálnych asociácií z rudných rajónov Slovenska a veľkorozmerné vzorky minerálov. Zaujímavé sú tiež ukážky brúsených a ozdobných kameňov z významných nálezísk. Expozíciu dopĺňa počítačový program, ktorý poskytuje širšie informácie o chemickom zložení, fyzikálnych vlastnostiach, spôsobe vzniku, výskyte a použití najbežnejších minerálov.

Zázrak prírody – objavte pestrosť živej prírody na Zemi a na Slovensku

Expozícia Biodiverzita Zeme vás zoznámi so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na našej planéte. Ukáže vám pestrosť a rozmanitosť živých organizmov – od mikroskopických až po tie najväčšie. Pochopíte, aké dôležité je zachovanie všetkých živých organizmov a zložiek neživej prírody pre život človeka.

Expozícia Biodiverzita Slovenska prináša komplexný obraz o flóre a faune našej krajiny. Prostredníctvom diorám a priestorových inštalácií spoznáte rozmanitosť vegetačných typov Slovenska – od nížin až po najvyššie polohy horských masívov. Stretnete sa s živočíchmi, ktoré obývajú rôzne prostredia. Čaká na vás pohľad pod vodnú hladinu, do bludiska skalných útvarov, ale aj prechádzka lesom.

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava
Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava

Príbeh života na Zemi – vydajte sa na cestu evolúciou

Paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi vás prevedie vývojom a diverzitou dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov. Príbeh začína objavením sa prvých živých organizmov v prekambriu a končí nástupom takmer súčasných foriem flóry a fauny vo štvrtohorách. Expozícia približuje významné evolučné zmeny a prezentuje hlavných zástupcov živočíchov a rastlín jednotlivých geologických období. Viac ako 600 vzoriek skamenelín, obrazové a trojrozmerné rekonštrukcie paleoprostredia a unikátne modely vyhynutých organizmov vám priblížia zaniknuté svety.

Človek v čase a priestore – spoznajte evolúciu a adaptáciu ľudského druhu

Nová antropologická expozícia Človek v čase a priestore je venovaná živočíšnemu druhu, ktorý má nesmierne sebavedomie a obrovský vplyv na dianie okolo nás – človeku. Expozícia vám priblíži evolúciu a adaptáciu ľudského druhu v čase a priestore.

Prírodovedné múzeum SNM v Bratislave je miestom, kde môžete objaviť krásy a zázraky prírody. Jeho expozície vás prevedú fascinujúcim svetom neživej prírody, evolúciou života na Zemi, biodiverzitou našej planéty a Slovenska, ale aj vývojom ľudského druhu. Návšteva múzea je nezabudnuteľným zážitkom pre každého, kto sa zaujíma o prírodu a chce ju lepšie spoznať.

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava
Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava