Hrad Devín, Bratislava

Hrad Devín, Bratislava

Hrad Devín je unikátnym miestom nielen na Slovensku, ale aj v rámci strednej Európy. Kombinuje v sebe jedinečné historické pamiatky, strategickú polohu na sútoku riek Dunaja a Moravy, a nádhernú okolitú prírodu. Návšteva hradu Devín je nezabudnuteľným zážitkom, ktorý by si nikto nemal nechať ujsť.

Poloha a dostupnosť

Hrad Devín sa nachádza v mestskej časti Devín, ktorá patrí do hlavného mesta Bratislava. Napriek tomu, že z centra mesta sa sem dá pohodlne dostať verejnou dopravou za menej než pol hodiny, hrad si zachováva pokojnú atmosféru. Okrem významných archeologických nálezov láka návštevníkov aj svojou symbiotickou spätosťou s okolitou prírodou.

Hrad Devín, Bratislava
Hrad Devín, Bratislava

Okolité prostredie

Devínske bralo, na ktorom sa vypína stredoveký hrad, ponúka úchvatné výhľady na okolie. Zo severu ho chráni horský masív Malých Karpát s najvyšším vrchom Devínska Kobyla (514 m n. m.), z juhu a západu ho obklopujú rieky Dunaj a Morava. Návštevníci tak môžu ľahko skombinovať prehliadku hradu s turistikou v Malých Karpatoch alebo s plavbou po Dunaji.

História hradu

Spoznávanie histórie hradu je najdôležitejšou súčasťou zážitku na Devíne. Hrad zohral významnú úlohu v rôznych obdobiach našich dejín. Sídlili tu Kelti, rozsiahle pamiatky zanechali Rimania, počas Veľkej Moravy bol Devín dôležitým hradiskom a vojenským i kultúrnym centrom. V stredoveku tu postupne vybudovali mohutný pevnostný systém a hrad zažil nebývalý rozmach. Napriek značnému poškodeniu Napoleonskými vojskami v 19. storočí, Devín získal novú slávu vďaka generácii štúrovcov, pre ktorých sa stal symbolickým miestom.

Hrad Devín, Bratislava
Hrad Devín, Bratislava

Expozície a atrakcie

V areáli hradu návštevníci nájdu stálu expozíciu “Hrad Devín v 13. – 20. storočí“, ktorá prezentuje stavebný vývoj hradu, jeho majiteľov a najvýznamnejšie udalosti prostredníctvom viac ako 300 archeologických nálezov. Expozícia zahŕňa aj geologickú históriu hradného brala a unikátnu prezentáciu zvyškov mora z obdobia treťohôr. Hradný areál s rozlohou 6 hektárov sa člení na dolný, stredný horný hrad, takže návšteva môže pokojne zabrať celé dopoludnie. Od jari do jesene môžu návštevníci stretnúť aj dočasných obyvateľov hradu – ovečky a oslíka Silvera, ktorí sa starajú o spásanie porastov a prírode blízke obhospodarovanie areálu.

Najstaršie osídlenie a vývoj hradu

Najstaršie osídlenie Devína sa datuje do obdobia mladšej doby kamennej (5000 – 4000 rokov pred Kristom). Neskôr, v dobe bronzovej (1800 – 700 rokov pred Kristom), sa na juhovýchodnom svahu hradnej výšiny nachádzala osada. Následne prevzali kontrolu nad Devínom Kelti, ktorí ho obhospodárovali až do 1.-4. storočia po Kristovi, kedy sa územie stalo súčasťou rímskeho obranného systému Limes romanus.

V 9. storočí je miesto späté s kniežaťom Rastislavom, ktorý tu nechal vybudovať mohutnú veľkomoravskú pevnosť. Ďalšie stavebné úpravy sa uskutočňovali v priebehu 13.-17. storočia, kedy sa na hrade vystriedalo niekoľko majiteľov. V roku 1809 hrad zničili napoleonské vojská.

Hrad Devín, Bratislava
Hrad Devín, Bratislava

Archeologický výskum a súčasnosť

Od 30. rokov 20. storočia sa na hrade s prestávkami realizuje archeologický výskum, vďaka ktorému sa návštevníci môžu dozvedieť viac o každom období z vystavených expozícií. V roku 1961 bol hrad Devín vyhlásený za národnú pamiatku a ročne ho navštevujú ľudia z celého sveta.

Hrad Devín – mohykán bratislavského regiónu

Hrad Devín je často označovaný ako mohykán bratislavského regiónu, a to právom. Jeho bohatá história a strategická poloha z neho robia výnimočné miesto. Najkrajší pohľad na hrad sa naskytá priamo z Dunaja, odkiaľ si ho možno vychutnať z každej strany a v celej jeho kráse. Počas letnej sezóny ponúka vyhliadková plavba po Dunaji z Bratislavy na Devín dychberúce výhľady nielen na hrad, ale aj na okolitú flóru podunajskej prírody.

Hrad Devín, Bratislava
Hrad Devín, Bratislava