Obecné múzeum, Rohožník

Obecné múzeum, Rohožník

Po dlhom očakávaní a príprave sa obec Rohožník môže pochváliť od roku 2022 novou pýchou – obecným múzeom. To sa stalo realitou vďaka neúnavnej práci miestnej komunity a podpore Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.

Tento projekt, zhmotňujúci miestnu históriu a kultúru, teraz otvára svoje brány návštevníkom z celého Slovenska aj zahraničia.

Vznik múzea: Spoločným úsilím k novému kultúrnemu dedičstvu

Múzeum v Rohožníku nie je len obyčajným výstavným priestorom. Je to výsledok spoločnej práce starostu Petra Švárala a obyvateľov obce. Predovšetkým dôchodcov, ktorí prispeli nielen svojim časom, ale aj predmetmi z vlastných povál a pivníc. Táto iniciatíva bola inšpirovaná lokálnymi “Sedláckymi dvormi“, ktoré ukázali, že miestne kultúrne poklady si zaslúžia byť prezentované v stálom výstavnom priestore.

Starosta Šváral pro otvorení múzea poznamenal: „Z ruiny, ktorá bola kedysi pálenicou, sme vytvorili priestor, kde sa naše dedičstvo môže dôstojne prezentovať. Múzeum je plné predmetov, ktoré rozprávajú príbeh našej obce a my sa neustále snažíme o jeho zlepšovanie.

Obecné múzeum, Rohožník
Obecné múzeum, Rohožník Zdroj: BSK

Budúcnosť múzea: Vízia a očakávania

Starosta Šváral má pre múzeum veľké plány: „Chceme, aby toto miesto bolo nielen živou expozíciou minulosti, ale aj miestom stretnutí a spoločenského života. Pracujeme na tom, aby sme v budúcnosti mohli ponúknuť aj tradičné gastronomické zážitky priamo v priestoroch múzea.

Spojenie tradície a súčasnosti

Obecné múzeum v Rohožníku sa stáva svedkom miestnej histórie. Zároveň základňou pre budúci rozvoj kultúry a cestovného ruchu v regióne. Tento projekt je dokonalým príkladom toho, ako spoločné úsilie a podpora môžu premeniť staré zvyky a tradície na živý a prístupný kultúrny zážitok. Nezmeškajte príležitosť pozrieť si tento historický stánok a staňte sa súčasťou príbehu, ktorý Rohožník píše.

Obecné múzeum, Rohožník Zdroj: BSK
Obecné múzeum, Rohožník Zdroj: BSK