Habánsky dvor a múzeum Veľké Leváre

Habánsky dom, Veľké Leváre Zdroj: Záhorské múzeum Skalica

Habánsky dvor sa nachádza vo Veľkých Levároch a tvorí ho komplex ľudových stavieb zo 17. až 19 storočia. Zaujímavý je spôsob života habánov, ktorým sa odlišovali od domáceho obyvateľstva a určite upúta i architektúra v Habánskom dvore.

Múzeum je umiestnené v Iszerovom dome z roku 1717, ktorý je súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. Pôvodné múzeum bolo v tomto dome do roku 1989, neskôr bola jeho expozícia prevezená do Záhorského múzea v Skalici a do roku 2000 sa uskutočňovala rekonštrukcia Iszerovho domu. Múzeum bolo znovu otvorené 30. novembra 2006 ako stála expozícia Záhorského múzea v Skalici.

Expozície

Expozícia je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti sa môžete oboznámiť s históriou Veľkých Levár a príchodom habánov do obce. V druhej časti sú ukážky habánskych remesiel.

Habánsky dvor vo Veľkých Levároch tvorí súbor habánskych ľudových stavieb zo 17. až 19. storočia. Ide o 22 viacpodlažných stavieb. Stavby boli postavené okolo štvorcového námestia.

Habánske domy majú svoj pôvod v neskorogotickej architektúre domov v Nemecku. Sú to dlhé a objemné murované stavby. Pre tieto stavby sú typické viacpodlažné podkrovia, pekne zdobené okná a hlavne takzvaná habánska šikmina. Ide o vysoké a strmé sedlové strechy. Ako materiál bola používaná slama napúšťaná hlinou. Takáto strecha mala veľmi dobré ohňovzdorné a tepelnoizolačné vlastnosti. Dnes však už slamené strechy nahradili pálené škridle.

Nachádza sa tu aj habánska kaplnka. Bola vstavaná do veľkého habánskeho domu. Habáni podľahli nátlaku a v 18. storočí na príkaz Márie Terézie prestúpili na katolícku vieru. Od roku 1981 je habánsky dvor vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Habánsky dvor patrí medzi najstaršie pamiatky ľudovej architektúry na Slovensku.

Habáni

Habáni boli príslušníci náboženskej odnože protestantov, ktorí sa nazývali aj novokrstenci alebo anabaptisti. Na Slovensko prišli približne v polovici 16. storočia. Postupne založili 33 bratských dvorov. Do dnešných dní sa zachovali dvory vo Veľkých Levároch, Sobotišti a Moravskom Jáne. Habáni prišli do Veľkých Levár v roku 1588.

Od grófa Jána Bernharda dostali Habáni lúky, polia, lesy a stavebné pozemky. Habáni boli zruční remeselníci, ktorých výrobky sa cenili. V roku 1592 mal habánsky dvor vlastný mlyn, pivovar, verejný kúpeľ a dieľne na nože a keramiku. Počas najväčšieho rozmachu mal habánsky dvor vyše 40 domov. Habáni mali aj vlastnú školu, kaplnku a faru.

Praktické informácie

Otváracie hodiny: Návštevné dni sú utorok a štvrtok, vstup možný i v iné dni po dohode.

Informácie pre návštevníkov: Návštevy je potrebné vopred dohodnúť v Kultúrnom dome vo Veľkých Levároch / 034 7794493

Kultúrny referent: Michaleková Valéria, email: kulturnydom@levare.sk, ocuvl.kulturnydom@gmail.com

Vstupné: Základné vstupné: 1 €, Študenti, dôchodcovia, ZŤP: 0,50 €

Zdroj: Záhorské múzeum