Kostol sv. Štefana, Stupava

Kostol sv. Štefana, Stupava Autor: Vladimír Miček

Kostol sv. Štefana, pôvodne postavený v renesančnom štýle v prvej polovici 17. storočia, sa nachádza na historickom námestí v malebnom meste Stupava. Po rekonštrukcii exterieru a úprave okolia, kostol pokračuje vo svojej pôvodnej funkcii a pravidelne sa tu konajú bohoslužby.

Tento historický kostol prešiel viacerými architektonickými zmenami. Pôvodne bol postavený ako renesančný v prvej polovici 17. storočia, avšak v rannom 18. storočí bol barokovo upravený. Ďalšie úpravy prebiehali v rokoch 1764 až 1767 a kostol bol tiež renovovaný v rokoch 1911 a 1935 po požiaroch. Najnovšia oprava fasády a okolia sa uskutočnila v roku 2007.

Kostol sv. Štefana, Stupava Autor: Vladimír Miček
Kostol sv. Štefana, Stupava Autor: Vladimír Miček

Dominantou interiéru je barokový hlavný oltár z obdobia okolo roku 1750, doplnený obrazom kráľa svätého Štefana z druhej polovice 19. storočia. Po stranách oltára sa nachádzajú výklenky s barokovými sochami svätcov. Bočné oltáre, kazateľnica, krstiteľnica, skriňa s točenými stĺpmi v sakristii a dva kalichy sú taktiež v barokovom štýle z druhej polovice 18. storočia. Kaplnka svätého Michala a svätého Jána Nepomuckého obsahujú oltáre s sochami svätcov, kým kaplnka Panny Márie má oltár z počiatku 19. storočia s ešte staršími plastikami svätcov a oltár Piety z druhej polovice 18. storočia.

Architektonický priestor kostola je trojpriestorový s obloukovým uzáverom presbytéria s vstavaným chórom na západnej strane, ktorý je do lode prepojený širokou arkádou. Presbytérium je zaklenuté českou klenbou, zatiaľ čo hlavná a bočné lode sú zaklenuté krížovou hrebienkovou klenbou. Na severnej a južnej strane sa v priestore druhého klenbového poľa nachádzajú pristavané kaplnky. Hlavné priečelie kostola je členené pilastre s iónskými hlavicami.

Výrazným prvkom kostola je aj veža z roku 1911, vstavaná do štítkového priečelia. Veža je členená horizontálnou bosážou, ochozom na krakorcoch a pilastrami s iónskymi hlavicami. Jej vrch je pokrytý barokovou kupolou a v jej nikách sa nachádzajú sochy svätcov a Krista kráľa.