Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Plavecký Štvrtok

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Plavecký Štvrtok Autor: Vladimír Miček

V srdci malebnej obce Plavecký Štvrtok sa vypína majestátna stavba, ktorá ukrýva v sebe stopy dlhých storočí. Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie je najstaršou a najvýznamnejšou pamiatkou tohto miesta.

Poklad stredoveku a jeho počiatky

Jeho príbeh sa začal písať už v roku 1333, keď sa objavil v darovacej listine, ktorá rozdeľovala majetok medzi bratmi z rodu Hont – Poznanom Petrom a Šebušom II. Kostol, ktorý od tohto momentu patril Petrovi, bol stavaný v duchu doby s ambíciou byť unikátnym.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Plavecký Štvrtok Autor: Vladimír Miček
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Plavecký Štvrtok Autor: Vladimír Miček

Architektonické črty rannej gotiky

Pri výstavbe prevládala prísna symetria, typická pre rímsko-katolícke kostoly toho času. Hlavná loď, veža a oltár orientovaný na východ boli základnými prvkami. Oblé oblúky a klenby niesli ducha ranej gotiky, ktorá sa začala formovať okolo roku 1150. Využitie tehál a kamene v obvodových múroch hlavnej lode nie len zvýšilo odolnosť konštrukcie, ale aj esteticky dotvorilo celkový vzhľad. Oporné stĺpy, rozmiestnené po obvode kostola, zase zabezpečovali stabilitu a prenos síl z klenby.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Plavecký Štvrtok Autor: Vladimír Miček
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Plavecký Štvrtok Autor: Vladimír Miček

Prestavby a úpravy cez stáročia

Kostol si prešiel mnohými opravami a úpravami, pričom najvýznamnejšou bola prestavba koncom 18. storočia. V roku 1793 dostal novú strechu a klenbu, pravdepodobne vtedy pribudla aj sakristia a lurdská jaskyňa. Zmeny sa dotkli aj interiéru, kde pribudol chór, čím sa zväčšila kapacita kostola a vznikol priestor pre organ.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Plavecký Štvrtok Autor: Vladimír Miček
Kostol Nanebovzatia Panny Márie Autor: Vladimír Miček

Významné momenty v novodobej histórii

V roku 1921 kostol získal späť svoje zvony, ktoré počas vojny zmizli z veže. Obnovený kostol sa stal centrom novotvorenej tradície zimných – martinských hodov. Po druhej svetovej vojne sa opravila poškodená strecha a múry, pričom jedna z opráv zachytila aj časť vojnovej histórie – hrot nevybuchnutého delostreleckého náboja.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Plavecký Štvrtok Autor: Vladimír Miček
Kostol Nanebovzatia Panny Márie Autor: Vladimír Miček

Posledné obnovy a výzva pre budúcnosť

V roku 1960 bol pri kostole vybudovaný park, sochy boli presunuté a v roku 1986 prešla stavba ďalšou veľkou rekonštrukciou. Nová omietka v žlto-bielej kombinácii a hliníková strecha sú svedectvom tejto obnovy. V roku 2002 dostal kostol exteriérne osvetlenie a prešiel aj vnútorným vymaľovaním. Úpravy v roku 2011, ktoré zahŕňali novú fasádu a strechu, upevnili jeho pozíciu ako klenotu obce.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Plaveckom Štvrtku je živou pamiatkou, ktorá odoláva zubu času a stále slúži ako miesto duchovného pokoj a komunity. Jeho históriu a architektúru možno obdivovať a učiť sa z nej, zatiaľ čo jeho príbeh pokračuje do ďalších generácií.