Bazilika Narodenia Panny Márie, Marianka

Bazilika Narodenia Panny Márie, Marianka Zdroj: Depositphoto

Bazilika Narodenia Panny Márie v Marianke sa pýši titulom najstaršieho mariánskeho pútnického miesta na Slovensku. Toto posvätné miesto sa nachádza na území plnom historických udalostí a architektonických krás, ktoré sa premietli do jeho podoby.

Založenie kostola: Stopa uhorského kráľa

Príbeh baziliky sa začal písať v roku 1377, keď sa na tomto mieste zastavil uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký, pochádzajúci z rodu Anjou. Bolo to práve on, kto položil základný kameň kostola a poveril správu pútnického miesta do rúk rádu Pavlínov. O tri roky neskôr, v roku 1380, keď bol kostol kompletný, kráľ slávnostne umiestnil milostivú sošku na hlavný oltár.

Architektonický vývoj a skúšky času

Pôvodná podoba kostola z čias jeho vzniku sa bohužiaľ nezachovala, priebežne prešiel rozsiahlymi stavebnými a slohovými úpravami. Počas nepokojných časov uhorských povstaní prešiel kostol fázou drancovania, dvakrát bol vypálený a ani hroby či náhrobky neboli ušetrené.

Gotický kostol s barokovými prvkami

Kostol Narodenia Panny Márie je základne gotický, čo sa prejavuje vo svojej konštrukcii. Avšak koncom sedemnásteho storočia bol prekonztruovaný v barokovom slohu. Práve z tohto obdobia pochádzajú štuky, maľby, ozdoby a bočné oltáre, ktoré sú umiestnené v lodi kostola.

Presbytérium bolo rovnako prestavané na barokový štýl, ale koncom devätnásteho storočia bolo regotizované. Z tohto obdobia pochádza neogotický hlavný oltár, bočný oltár Božského Srdca Ježišovho a vitráže v oknách kostola.

Bazilika minor: Uznanie z Vatikánu

  1. júla 2011 bol Kostol Narodenia Panny Márie povýšený na baziliku minor. Tento titul priznal pápež Benedikt XVI., čím uznal význam tohto historického miesta pre katolícku veriacu komunitu. Táto udalosť potvrdila výnimočnosť baziliky v Marianke a jej miesto v srdciach pútnikov z celého Slovenska.
Bazilika Narodenia Panny Márie, Marianka Zdroj: Depositphoto
Bazilika Narodenia Panny Márie, Marianka Zdroj: Depositphoto