Kostol Najsvätejšej Trojice

Kostol Najsvätejšej Trojice, Malacky: Zdroj: malacky.fara.sk

Farský kostol na Dolnom konci mesta Malacky je jednou z najstarších zachovaných stavieb v Malackách. Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený protestantmi za výraznej podpory zemepánov Balašovcov.

Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v 16. storočí

Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom bola postavená v rokoch 1574 – 1580 v renesančnom slohu. V roku 1672 bola reštaurovaná veža v neskoro-renesančnom slohu. V priebehu 18. storočia bol exteriér aj interiér kostola upravený v barokovom štýle.

Kostol Najsvätejšej Trojice, Malacky: Zdroj: malacky.fara.sk
Kostol Najsvätejšej Trojice, Malacky: Zdroj: malacky.fara.sk

Interiér kostola

Zo sakrálnych výtvarných pamiatok interiéru k najhodnotnejším patrí kazateľnica z druhej polovice 17. storočia. Pôvodný hlavný oltár pochádzal z roku 1755. V strede oltára sa nachádza maľovaný obraz Najsvätejšej Trojice. Kostol má dva bočné oltáre. Oltár Lurdskej Panny Márie a oltár Božského srdca Ježišovho.

Krypta kostola

Pod kostolom sa nachádza krypta, ktorá nebola vybudovaná pod loďou kostola, ale pod sakristiou. V tejto krypte bol pochovaný iba jeden kňaz Pavol Brankovič.

Adresa: Záhorácka ul., 901 01 Malacky

Tel.: + 421 34 381 19 09 – Rímsko-katolícky farský úrad

Zdroj: https://tikmalacky.sk/