Kaštieľsky park v Stupave prejde komplexnou obnovou

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je v poslednej fáze dokumentačnej prípravy na komplexnú obnovu Kaštieľskeho parku v Stupave. Informuje o tom primátor mesta Stupava Peter Novisedlák.

Revitalizácia v súlade s históriou parku

Návrh revitalizácie je vypracovaný tak, aby odkazoval na históriu parku. Podkladom pri návrhu bola koncepčná štúdia (február 2022) a architektonicko – historický výskum (2017). Geodetické zameranie a overenie existujúcich sietí sa realizovalo v roku 2021. Dendrologický prieskum bol vykonaný vo vegetačnom období v rokoch 2021 a 2022.

Kde všade bude vykonaná revitalizácia?

Revitalizácia bude vykonaná ako celok, rozdelená do viacerých stavebných objektov:

• Parkové plochy – obnova komunikácií, zmeny trasovania, zmeny konštrukcie a povrchovej úpravy

• Vegetačné úpravy – revitalizácia zelene areálu Kaštieľskeho parku so sadovníckym zhodnotením súčasného stavu existujúcich drevín, vyčíslenie potrebných pestovateľských opatrení, výrubov, nová výsadba

• Parkový mobiliár – je umiestnený v rámci celého areálu, návrh obsahuje materiálovo zjednotené prvky a je prispôsobené na využívanie všetkými vekovými kategóriami, cieľom návrhu je zatraktívnenie tohto priestoru aj pre kultúrne podujatia

• Parkové osvetlenie

• Kamerový systém

• Rekonštrukcia oplotenia

• Architektonické prvky parku – zámerom je rekonštrukcia, obnova alebo doplnenie architektonických prvkov, na území sa nachádzajú hodnotné prvky pochádzajúce z historického obdobia a súvisia s historickými obdobiami parku. Je snaha do nej včleniť aj nové architektonicko-umelecké prvky, ktoré vnesú do prostredia atmosféru a vznešenosť a podporia praktické využitie parkových plôch na oddych a relax ako napr. obnovenie vodopádu v letných mesiacoch roka

„Všetky tieto prvky vytvoria spolu prostredie, ktoré poskytne obyvateľom a návštevníkom funkčný a estetický priestor na trávenie voľného času,“ doplnil P. Novisedlák.

Park v Stupave zdroj: Peter Novisedlák

Náklady obnovy

Náklady na rekonštrukciu parku v Stupave sa odhadujú na 1,5 mil. eur a z veľkej časti budú hradené z eurofondov z projektu ParksFit4Future, kde je BSK ako vedúci partner projektu. Predpokladaný začiatok prác je v prípade nekomplikovaného verejného obstarávania 10/2024 a termín ukončenia je približne 4/2026.

„Počas obnovy bude park pre verejnosť uzatvorený, aby sa po ukončení rekonštrukcie zaskvel v plnej kráse a slúžil na oddych občanom a návštevníkom mesta,“ uzavrel primátor.