Slovenská Sahara – Šranecké piesky

Šranecké piesky - Slovenská Sahara

Slovensko ukrýva mnoho prírodných krás a jednou z nich sú aj Šranecké piesky, prezývané aj Slovenská Sahara. Táto unikátna lokalita sa nachádza medzi Malými Karpatmi a riekou Morava vo vojenskom obvode Záhorie. Šranecké piesky sú rajom pre milovníkov prírody a patrí medzi najrozsiahlejšie pieskové duny v strednej Európe.

Chránený areál

Šranecké piesky boli vyhlásené za chránený areál v roku 2012 a rozprestierajú sa na rozlohe takmer 1000 hektárov. Územie patrí do Chránenej krajinnej oblasti Záhorie a je v správe štátnej ochrany prírody. Na území platí 3. stupeň ochrany a ochranné pásmo nebolo určené.

Šranecké piesky - Slovenská Sahara
Šranecké piesky – Slovenská Sahara

Predmet ochrany

Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho a národného významu. Medzi ne patria teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku, vnútrozemské panónske pieskové duny, vresoviská a kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy. Okrem toho sú tu chránené viaceré druhy európskeho a národného významu.

Fauna a flóra

Slovenská Sahara je domovom pre mnoho vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. Nájdete tu bociana čierneho, dudka chochlatého, lelka európskeho, roháča veľkého, jaštericu zelenú, mravcolevy a modráčika čiernoškvrnného. Z rastlín sú tu tezdálka piesočná aj lykovec voňavý.

História

Umelo vysadené borovicové lesy, ktoré pieskové duny obkolesujú, dala vysadiť ešte Mária Terézia, aby sa púšť z viatych pieskov viac nerozširovala. Predtým, ako sa Afrikakorps pod velením Erwina Rommela presunul do Afriky, otestoval pripravenosť a priechodnosť svojej vojenskej techniky v náročných pieskových podmienkach. Tieto skúšky sa odohrali počas zimy 1940 až 1941 v oblasti Záhorskej nížiny známej ako Šranecké piesky.

Vďaka tomuto terénu, ktorý sa svojimi vlastnosťami podobá africkému prostrediu, mohol Rommel a jeho jednotky vyhodnotiť schopnosti svojho vybavenia a pripraviť sa tak na neskoršie ťaženie v severnej Afrike. Toto strategické rozhodnutie pomohlo Afrikakorpsu lepšie sa adaptovať na náročné púštne podmienky a zvýšiť svoje šance na úspech v nadchádzajúcich bojoch.

Kedy navštíviť Šranecké piesky

Najlepší čas na návštevu Slovenskej púšte je vtedy, keď neprebiehajú žiadne ostré streľby. Keďže tu stále prebiehajú vojenské cvičenia, vstup nie je povolený každý deň. Pre časť, kde je umožnený vstup, platia časové limity, ktorých rozpis nájdete na stránke Ministerstva obrany SR. Pri návšteve buďte obozretní a dodržiavajte všetky pokyny.

Šranecké piesky sú unikátnou lokalitou

Šranecké piesky sú unikátnou lokalitou, ktorá si zaslúži našu pozornosť a ochranu. Vďaka vojenskej činnosti sa tu zachovávajú životne dôležité biotopy a vzácne druhy fauny a flóry. Ak sa rozhodnete navštíviť túto Slovenskú Saharu, nezabudnite si so sebou vziať dostatok vody a rešpektujte pravidlá vstupu. Odmení sa vám neopakovateľným zážitkom z prírody, ktorá nemá obdobu.