Hrad Čeklís, Bernolákovo

Hrad Čeklís, Bernolákovo

Len málokto tuší, že na okraji obce Bernolákovo sa ukrýva zrúcanina hradu s bohatou históriou. Hrad Čeklís, známy aj ako Čeklísky hrad, je dnes už len tichým svedkom dávnych čias. Napriek tomu stojí za návštevu a ponúka zaujímavý pohľad do minulosti.

Strategická poloha s výhľadom na Podunajskú nížinu

Hrad Čeklís sa nachádza na západnom okraji Bernolákova, na vyvýšenej terasovitej dominante. Z tohto miesta sa návštevníkom naskytá nádherný výhľad na takmer celú Podunajskú nížinu v okolí Bratislavy. Hrad bol postavený na strategickom mieste, kde plnil funkciu strážnej brány do údolia Váhu.

Zachované časti hradu

Z pôvodného hradu sa do dnešných čias zachovala len malá časť obvodového hradbového múru. Ten je situovaný na samom okraji vyvýšeniny a meria približne 32 metrov. V strede múru sa nachádza valene zaklenutá vstupná brána. Zaujímavosťou je, že hrúbka muriva dosahuje až 200 cm a pozostáva z kameňa a tehál, spájaných tvrdou vápennou maltou.

Hrad Čeklís, Bernolákovo
Hrad Čeklís, Bernolákovo

Vodáreň na mieste paláca

Vnútorný priestor hradu bol v minulosti zdemolovaný výstavbou obecnej vodárne. Tá bola postavená na mieste predpokladaného paláca, na vyvýšenine s priemerom asi 20 metrov. Vodáreň má valcový tvar s priemerom 6 metrov a so štyrmi opornými piliermi. Vďaka cimburiu na korune budovy budí dojem zachovalej hradnej veže.

História hradu – Počiatky a prvé písomné zmienky

Presný dátum vzniku hradu Čeklís nie je známy, no predpokladá sa, že bol postavený v 13. storočí. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1209, kedy ho kráľ Ondrej II. daroval správcovi kráľovských pivníc Šebešovi. V nasledujúcich rokoch sa hrad dostáva do vlastníctva rôznych šľachtických rodov, medzi inými aj do rúk Matúša Čáka Trenčianskeho.

Hrad v rukách grófov z Pezinka a Svätého Jura

V 14. storočí sa hrad stáva majetkom grófov z Pezinka a Svätého Jura. Mikuláš z Čeklísa, vnuk Abraháma II., si dokonca vymohol u panovníka Ľudovíta Veľkého, aby hrad mohli dediť aj jeho dcéry. Neskôr sa hrad dostáva do vlastníctva kráľa Žigmunda Luxemburského a následne do zálohy rôznych šľachtických rodov.

Zánik hradu

Presná príčina zániku hradu nie je známa. Predpokladá sa však, že k jeho zničeniu došlo počas husitských spanilých jázd do oblastí západného Slovenska v 15. storočí. Neskôr sa Čeklís stal súčasťou šintavského panstva a správy o hrade postupne zanikajú.

Hrad Čeklís je stále zaujímavým miestom

Hrad Čeklís, hoci dnes už len ruina, je stále zaujímavým miestom pre všetkých milovníkov histórie a hradov. Jeho strategická poloha, zachované časti múrov a bohatá história z neho robia atraktívny cieľ pre návštevníkov. Ak sa teda ocitnete v okolí Bernolákova, nezabudnite navštíviť túto zabudnutú perlu Podunajskej nížiny.