Cyklomost VysoMarch, Vysoká pri Morave

Cyklomost VysoMarch Zdroj: BSK

Cyklomost VysoMarch v Bratislavskom samosprávnom kraji je druhým mostom prekračujúcim rieku Moravu, ktorý sa stal súčasťou známej medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13.

Prepojenie medzinárodných cyklotrás

Cyklomost VysoMarch nielenže prepojil slovenskú a rakúsku stranu rieky Moravy, ale tiež zjednotil cyklotrasu Eurovelo 13 so susednou rakúskou trasou Kamp-Thaya-March. Vďaka tomuto prepojeniu môžu cyklisti a turisti pohodlne preskúmať krásy Moravského poľa (Marchfeldu), povodia rieky Morava a Dolného Rakúska.

Poloha mosta a jeho názov

Cyklomost VysoMarch sa nachádza približne 5 km južne od obce Vysoká pri Morave v okrese Malacky. Na rakúskej strane sa most začína priamo v obci Marchegg, pri pamätníku colnej stráže. Názov mosta vznikol spojením názvov týchto dvoch obcí.

Zatraktívnenie cykloturistiky

Hoci je od Cyklomosta slobody vzdialený len 10,5 km proti toku rieky Morava, jeho existencia výrazne zatraktívňuje cyklistickú turistiku nielen pre miestnych, ale aj pre cyklistov z oboch susedných štátov. Nová trasa tak vytvára nenáročný, približne 20-kilometrový cyklookruh, vhodný pre rekreačných cyklistov a rodiny s deťmi.

Cyklomost VysoMarch Zdroj: BSK
Cyklomost VysoMarch Zdroj: BSK

Technické parametre mosta

Cyklomost VysoMarch má 5-poľovú oceľovú konštrukciu s rozpätím hlavného poľa 80 metrov a oboch predpolí 2 x 25 metrov. Jeho celková dĺžka je 270 metrov a šírka 4 metre. Maximálna výška pilierov je 17 metrov a na rieke ostala minimálna plavebná výška 7 metrov.

História a obnova spojenia

Záznamy spomínajú most cez rieku Morava pri obci Marchegg už v 13. storočí. Spojenie Rakúska s obcou Vysoká pri Morave sa tak obnovilo po viac ako storočí, keďže trajekt bol naposledy v prevádzke do roku 1918.

Výstavba a financovanie

Výstavba mosta začala v apríli 2021 a v marci 2022 už bola ukončená. Celkové náklady na projekt dosiahli sumu vyše 5 miliónov eur (s DPH). Projekt bol financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko a Bratislavská župa prispela sumou vyše 2 milióny eur.

Zlepšenie infraštruktúry

Okrem výstavby mosta bola v rámci projektu rekonštruovaná aj cyklotrasa medzi obcou Marchegg a železničnou stanicou. Na stanici pribudli uzamykateľné cykloboxy ako súčasť opatrení na podporu trvalej udržateľnej mobility.

Cyklomost VysoMarch tak predstavuje nielen novú atrakciu pre milovníkov cykloturistiky, ale aj zlepšenie infraštruktúry pre obyvateľov a návštevníkov oboch obcí.