Banský náučný chodník, Pezinok

Banský náučný chodník, Pezinok

Pezinok, malebné mesto na úpätí Malých Karpát, ukrýva vo svojom okolí bohatú históriu baníctva. Banský náučný chodník, otvorený v roku 2012, vás prevedie najzaujímavejšími miestami spojenými s ťažbou zlata, pyritových a antimónových rúd. Počas 6,8 km dlhej trasy s prevýšením 330 m spoznáte nielen históriu baníctva, ale aj krásy okolitej prírody.

Trasa náučného chodníka

Chodník sa začína pri bývalej baníckej osade Zumberg, odkiaľ pokračuje cez pezinské kúpele k banskému poľu Ferdinand – Karolína. Ďalej vás zavedie k povrchovej dobývke antimónovej rudy, ktorá je najvyšším miestom na trase. Odtiaľ trasa klesá popri štôlňach Antimónová a Pyritová k úpravárenským objektom a na nádvorie závodu Rudné bane. Poslednou zastávkou je štôlňa Budúcnosť, odkiaľ sa vrátite k východiskovému bodu.

Banský náučný chodník, Pezinok Zdroj: Malokarpatský banícky spolok Pezinok
Banský náučný chodník, Pezinok Zdroj: Malokarpatský banícky spolok Pezinok

Zaujímavosti na trase

Zumberg

Nemeckí kolonisti založili banskú osadu Zumberg v druhej polovici 13. storočia. V roku 2010 tu členovia baníckeho spolku postavili kaplnku sv. Klementa, patróna baníkov.

Železité kúpele

Tieto kúpele, spomínané už v roku 1590, boli vyhľadávané vďaka liečivým účinkom vody na rôzne neduhy. Zanikli v roku 1923.

Pyritové ložisko Ferdinand-Karolina

Ťažba pyritu, základnej suroviny pre výrobu síry a kyseliny sírovej, sa tu začala na prelome 18. a 19. storočia a pokračovala až do 50. rokov 20. storočia.

Banský náučný chodník, Pezinok Zdroj: Malokarpatský banícky spolok Pezinok
Banský náučný chodník, Pezinok Zdroj: Malokarpatský banícky spolok Pezinok

Zlaté baníctvo

Hoci sa zlato v Pezinku ťažilo už v stredoveku, významnejšie obdobie ťažby nastalo v 18. storočí vďaka Jozefovi Entzlerovi a jeho ťažiarstvu Mariana, Terezia a Jozef.

Ťažba antimónovej rudy

Začiatok ťažby antimónu sa datuje do roku 1790, no zintenzívnenie nastalo začiatkom 20. storočia. V roku 1906 bola v Pezinku daná do prevádzky prvá flotačná úpravňa rudy v Rakúsko-Uhorsku.

Praktické informácie

Náučný chodník je v dobrom stave. Je vhodný pre peších turistov a jeho absolvovanie trvá približne 2,5 až 3 hodiny. Každoročne v druhú májovú sobotu organizuje Malokarpatský banícky spolok prechod chodníka s odborným výkladom. V prípade záujmu o sprievodcu v inom termíne je možné kontaktovať spolok telefonicky.

Banský náučný chodník, Pezinok Zdroj: Malokarpatský banícky spolok Pezinok
Banský náučný chodník, Pezinok Zdroj: Malokarpatský banícky spolok Pezinok

Banský náučný chodník predstavuje históriu baníctva

Náučný chodník v Pezinku ponúka jedinečnú možnosť spoznať bohatú históriu baníctva v regióne. Okrem zaujímavých informácií o ťažbe rôznych nerastov si počas prechodu vychutnáte aj krásy okolitej prírody Malých Karpát. Neváhajte a vydajte sa po stopách baníkov v Pezinku.