Oživenie cestovného ruchu na Slovensku v roku 2023

Bratislavský hrad Zdroj: Bratislavský kraj

Rok 2023 priniesol na Slovensku výrazný nárast v oblasti cestovného ruchu, kde najmä zahraničná klientela vykázala významný návrat.

Návrat zahraničných hostí

Počet zahraničných návštevníkov sa zvýšil takmer o tretinu, čím sa celkový počet ubytovaných cudzincov vyšplhal na 2,1 milióna. Tento trend predstavuje dôležitý posun smerom k zotaveniu od pandemických období, ktoré v predchádzajúcich troch rokoch výrazne ovplyvnili cestovný ruch.

Celková návštevnosť a regionálne rozdiely

Celkovo Slovensko v roku 2023 privítalo 5,7 milióna hostí, čo predstavuje druhý najvyšší zaznamenaný počet za posledných 23 rokov. Výraznú časť návštevnosti tvorili domáci turisti, ktorí dosiahli počet 3,6 milióna. Medzi najnavštevovanejšie regióny patrili Bratislavský a Žilinský kraj, pričom práve Žilinský kraj sa priblížil rekordnej návštevnosti z roku 2019.

Dynamika rastu návštevnosti

Návštevnosť na Slovensku zaznamenala celkovo takmer 18,5-percentný nárast. Zaujímavé je, že hoci sa celková návštevnosť zvýšila, k dosiahnutiu rekordných čísel z roku 2019 stále chýbalo 707-tisíc hostí. Domáci turisti však svojou návštevnosťou ukázali silnú tendenciu návratu k predpandemickým číslam, keďže k dosiahnutiu rekordu z roku 2019 chýbalo už len osem percent domácich hostí.

Regionálne rozdiely v návštevnosti

Kým Žilinský kraj sa mohol pochváliť návratom takmer na úroveň návštevnosti z roku 2019, Nitriansky a Trenčiansky kraj zaostávali o približne 20 percent. Z regionálneho hľadiska sa však návštevnosť vo všetkých krajoch medziročne zvýšila, pričom najvýraznejší nárast zaznamenal práve Žilinský kraj.

Perspektívy cestovného ruchu

V decembri 2023 zaznamenali ubytovacie zariadenia na Slovensku návštevnosť 373-tisíc hostí, čo predstavuje takmer 13-percentné zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku. Napriek tomu však stále existuje priestor pre zlepšenie, keďže oproti roku 2019 chýbalo viac ako 61-tisíc návštevníkov. Rok 2023 tak predstavuje významný krok smerom k plnému zotaveniu cestovného ruchu na Slovensku, s perspektívou ďalšieho rastu a zlepšenia v nadchádzajúcich rokoch.