Nová tržnica v Bratislave sa stala národnou kultúrnou pamiatkou

Nová Tržnica, Bratislava Zdroj: M. Hrdina (KPÚ BA)

Významná pamiatka neskorej moderny Nová tržnica v Bratislave patrí k nepočetnej skupine krytých tržníc, ktoré vznikli na Slovensku v 20. storočí. Rozsahom obstavaného priestoru (88.580 m3) a svojou úžitkovou plochou (13.660 m2) spomedzi nich výrazne vyčnieva. Vybudovaná bola medzi rokmi 1978 – 1983 v štýle, ktorý kooptoval aj zahraničné architektonické vplyvy.

Tržnica je výnimočná svojím konceptom

Objekt je výnimočný svojím architektonickým konceptom. Dôsledným vizualizovaním konštrukčného systému a technologického vybavenia sa tento príklad high-tech architektúry na Slovensku zaraďuje k najkomplexnejším realizáciám v tvorbe architekta Ivana Matušíka. Ide o tvorcu ikonických obchodných stavieb ako sú obchodné domy Prior v Bratislave (1960 – 1968) a v Nitre (1968 – 1973).

Nová Tržnica, Bratislava Zdroj: M. Hrdina (KPÚ BA)
Nová Tržnica, Bratislava Zdroj: M. Hrdina (KPÚ BA)

Na vytvorení unikátnej konštrukčnej sústavy, prvýkrát použitej práve v tomto objekte, spolupracoval so statikom Pavlom Čížkom. Riešenie umožnilo architektovi aplikovať koncept mestských uličných priestorov v rámci otvoreného interiéru tržnice s presvetlením centrálneho priestoru („ulice“) kruhovými stropnými svetlíkmi a bočných priestorov („ulíc“) skleným plášťom budovy.

Matušík vypracoval projekt do najmenšieho architektonického a umelecko-remeselného detailu. Vrátane na mieru vyrobeného mobiliára (predajné stánky, keramické kvetináče) a grafického riešenia orientačného systému stavby. Rukopis autora je dodnes ľahko rozpoznateľný aj pod vrstvami neskorších úprav. Objekt tržnice a jej ešte nezastavané okolie vytvárajú unikátny verejný priestor, ktorý má potenciál stať sa novým mestotvorným prvkom zástavby v okolí Trnavského mýta v Bratislave.

Rozhodnutie o vyhlásení objektu mestskej tržnice v Bratislave za národnú kultúrnu pamiatku nadobudlo právoplatnosť 18. novembra 2022.

Zdroj: Pamiatkový úrad SR